1 | 2

Osiedlowy Dom Kultury „ROMUS” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w swych założeniach ma zaspokajać podstawowe potrzeby kulturalno-oświatowe członków i lokatorów naszej spółdzielni.

Mamy nadzieję, że znajdziecie w tej witrynie informacje, które pomogą podjąć Wam decyzję o wspólnym spędzeniu czasu wolnego w miłej atmosferze, pod opieką osób przygotowanych zawodowo do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Dla osób, które swój czas już z nami dzielą znajdą się informacje o tym co ma być, oraz co było. Jak kto wypadł podczas spotkania z okazji dnia seniora i nie tylko ...